Az „OREO X The Batman” kampány (a „Promóció”) Részvételi Feltételei

1. Szervező:

1.1. A Mondelez Europe Services GmbH. magyarországi fióktelepe (1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. IV. emelet)

 

2. Promóciós adminisztrátorok:

2.1. A promóció adminisztrátorai: Consultix GmbH, Wachtstrasse 17–24, 28195 Bréma, Németország és Promo Consulting Solutions GmbH, Marktplatz 3, 64328 Darmstadt, Németország

 

3. Promóciós terület:

3.1. A promóció Magyarország területén zajlik.

 

4. Promóciós időszak:

4.1. A promóció 2022. február 28. 00:00:00.-tól. 2022. március 27. 23:59:59-ig (a továbbiakban a „Promóciós időszak”) tart.

 

5. Covid19-közlemény

5.1. Előfordulhat, hogy az „Oreo X The Batman” kampányra hatással lesznek a COVID19 terjedésének megfékezésére irányuló, kötelező erőfeszítések. Ezért előfordulhat, hogy az ilyen erőfeszítéseknek való megfelelés érdekében a Szervezőnek a következő intézkedéseket kell megtennie:

 

– a kampány egyes részeinek vagy a kampány egészének elhalasztása/leállítása,

– az adott nyeremény, így többek között például az utazással kapcsolatos nyeremény helyettesítése a helyi kormányzat által előírt utazási korlátozás vagy a COVID19-hez kapcsolódó valamely más követelmény miatt, amennyiben a követelmények/a Szervező által nem befolyásolható körülmény ezt szükségessé teszik.

 

5.2. Előfordulhat, hogy a nyertesnek lakóhelye elhagyása vagy az esetlegesen elnyert nyeremény részét képező utazás megkezdése előtt teszteltetnie vagy oltatnia kell a COVID19-cel kapcsolatban. A nyertesnek meg kell felelnie a COVID19-cel kapcsolatos valamennyi követelménynek.

 

6. Részvételi szabályok:

6.1. A Promócióban minden legalább 18 (tizennyolc) éves magyarországi lakos részt vehet.

6.2. A promócióban való részvételhez a Promóciós időszak alatt 1 (egy) darab bármilyen OREO terméket kell vásárolni bármilyen, Magyarország területén lévő üzletben. 6.3. A vásárlást követően a résztvevőnek fel kell keresnie a www.oreo.eu webhelyet, és a következő adatok megadásával 2022. február 28-tól 00:00:00 2022. március 27. 23:59:59-ig regisztrálnia kell a nyereménysorsolásra:

6.3.1. Adja meg a 2022. február 28-tól 00:00:00 2022. március 27. 23:59:59 között a Magyarország területén bármilyen üzletben vásárolt OREO termék blokkjának a nyugta számát.

6.3.2.Lebonyolító kizárólag azokat a nyugtákat fogadja el, amelyeken a vásárolt OREO Termék egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre került, továbbá a nyugta feltüntetett vásárlás időpontja a 6.3.1 pontban megjelölt időtartam alá esik. Amennyiben a nyugtán a termék megnevezés helyett „gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a blokkot nem áll módunkban elfogadni.

6.3.3. Adja meg e-mail-címét.

6.3.4.Töltse fel a megadott nyugtaszámot tartalmazó blokk fényképét: a fényképen jól láthatóan kell szerepelnie a 2022. február 28-tól 00:00:00 2022. március 27. 23:59:59 között megvásárolt OREO terméknek.

6.4. Ugyanazon AP kódot, ugyanazon nyugtaszámot és ugyanazon dátumot tartalmazó blokk egyetlen alkalommal regisztrálható.

6.5. A vásárlásnak a regisztráció időpontjáig kell megtörténnie.

6.6. A vásárlásról szóló, a megadott nyugtaszámnak megfelelő blokkot 2022. június 30-ig meg kell őrizni: a nyugta a nyeremény átvételekor a promócióban való részvétel bizonyítékaként szolgál.

6.7. Ha a regisztráció sikeres, megerősítő szöveg jelenik meg a webhely képernyőjén.

6.8. A Promócióban csak a megfelelően feltöltött regisztrációk vesznek részt.

6.9. Helytelen regisztráció nem vesz részt a Promócióban.

6.10. Ha újból vásárolnak valamilyen OREO terméket, a résztvevők többször is regisztrálhatnak az újabb vásárlásról kiállított, megfelelő nyugtaszám regisztrálásával.

6.11. A Promócióban a részvételre irányuló minden teljes (a nyugta fotójának feltöltését is

magában foglaló) jelentkezés részt vesz.

6.12. A hiányos jelentkezéseket, valamint azt a regisztrációt, amely olyan blokk adatokat tartalmaz, amelyeket egyszer már feltöltöttek, nem a promóció ideje alatt történt vásárlásról szól, kizárhatjuk a Játékból, a regisztrációt töröljük. Nyertesség esetén az ilyen regisztrációhoz tartozó Játékos helyére tartalék nyertest hirdetünk.

 

7. Nyeremények:

Összesen 285 (kétszáznyolcvanöt) nyereményt sorsolunk ki.

7.1. Főnyeremény: 1 (egy) londoni Batman-élménynapból álló főnyeremény: 3200 euró értékű VIP-utazás;

7.2. Két másodlagos nyeremény van:

7.2.1. 280 pár mozijegy 30 euró értékben;

7.2.2. 4 (négy) Sony Playstation 5 játékkonzol, egyenként 499 euró értékben.

 

8. Főnyeremény

Batman-élménynap Londonban 3200 euró értékben, amely a következőket tartalmazza:

 

❖ Részvétel a londoni Batman-élménynapon, amelyet a főnyeremény nyertese és az általa megnevezett kísérője 2023. március 31-ig vehet igénybe

❖ 3 nap/2 éjszaka szállodai elhelyezés (egy kétágyas szobában) a Szervező által a saját belátása szerint meghatározott (4 csillagos kategóriájú) szállodában

❖ Oda-vissza útra szóló, turistaosztályú repülőjegy a nyertes és kísérője számára a nyertes lakóhelyéhez legközelebbi repülőtérről Londonba, a Szervező által saját belátása szerint meghatározott repülőtérre.

❖ oda-vissza földi transzfer a repülőtérről és a szállodából, valamint a Batman-élménynap helyszínére

8.1.2. A fődíj nyertesének és kísérőjének saját maguknak kell gondoskodniuk a lakóhelyükről az indulási repülőtérre történő utazásról. Az ezzel az utazással kapcsolatos költségeket vagy kiadásokat a fődíj NEM fedezi, a nyertesnek és kísérőjének kell megfizetnie őket.

8.1.3. A nyeremény semmilyen, az esemény során felmerülő egyéb járulékos költséget nem fedez, ezt a nyertesnek vagy kísérőjének kell megfizetnie.

8.1.4. A nyertesnek és az általa megnevezett kísérőnek legalább 18 évesnek kell lennie, és a részvételi dokumentumok, a repülőjegy és a szállodai utalványok átvétele előtt érvényes személyazonosító igazolványt kell felmutatnia. Az egyedüli elfogadott személyazonosító igazolvány az útlevél. Ha a nyertes nem teljesíti az itt meghatározott feltételeket, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt egy másik, azonos feltételek mellett kiválasztott nyertesnek ajánlja fel, vagy törölje az adott csomagot.

 

8.2. A fődíj átadása a COVID19-cel kapcsolatos korlátozásoktól vagy a Szervező által nem befolyásolható körülményektől függ.

 

8.3. A nyeremény átadásához szükséges személyes adatok

Az egyes nyerteseknek a következő személyes adatokat kell megadniuk, hogy igazolják a nyereményre való jogosultságukat: Utónév, családi név, életkor, telefonszám, személyazonosító okmány (útlevél), lakcím és email cím.

 

A résztvevők személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információ az adatvédelmi tájékoztatóban található.

8.4. A résztvevők által megadott személyes adatokat a Szervező és az adminisztrátorok kizárólag a promóció lebonyolítására használják fel (kivéve, ha a résztvevők a jelentkezéskor hozzájárultak ahhoz, hogy marketingcélú közléseket kapjanak), a Szervező adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően. A Szervező a résztvevők személyes adatait alvállalkozóinak és megbízottainak adhatja át, hogy segítsenek a Sorsolás lebonyolításában vagy a résztvevőkkel való kommunikációban. A Szervezőnek meg kell felelnie az 1998. évi adatvédelmi törvény, a 2016. évi általános adatvédelmi rendelet és az azt követő jogszabályok vagy más alkalmazandó jogszabályok valamennyi vonatkozó követelményének.

 

9. A résztvevők becsült száma és a nyerési esély:

9.1. A résztvevők tervezett száma 50 000 (ötvenezer), akik közül a következők kerülnek kisorsolásra:

9.2. 1 (egy) nyertes, aki 1 (egy) darab „Londoni Batman-élménynap” (3 nap, 2 éjszaka egy 4 csillagos szállodában) díjat kap.

9.3. 4 (négy) nyertes, akik mindegyike 1 (egy) darab Sony Playstation 5-öt kap.

9.4. 280 (kétszáznyolcvan) nyertes, akik mindegyike 2 mozijegyet kap.

9.5. A 285 nyeremény egyikének elnyerésére való esély a következő közvetlen függvénye: a feltételeknek megfelelő vásárlásokhoz tartozó nyugtaszám-regisztrációk teljes száma osztva a 4. Promóciós időszak szakaszban megjelölt Promóciós időszak során a feltételeknek megfelelő vásárlásokkal végzett nyugtaszám-regisztrációk teljes számával.

 

A promóció ideje alatt a Játékosok, maximum 2 db napi nyereményt és maximum 1 db heti nyereményt nyerhetnek. A fődíjat az összes résztvevő regisztráció között sorsoljuk ki.

 

10. Sorsolási időszakok:

 

A résztvevő a sorsolásra 2022. február 28-tól 00:00:00 2022. március 27. 23:59:59-ig jelentkezhet.

 

10.1 Napi sorsolási időszakok:

Naponta 10 pár mozijegyet sorsolunk ki az adott játéknap összes résztvevője közül a játéknap utáni legfeljebb 14. (tizennegyedik) munkanapon.

 

10.2 Heti sorsolási időszakok: A heti nyeremények sorsolás az adott játékhét összes résztvevője közül a játékhét utáni legfeljebb 14. (tizennegyedik) munkanapon történik.

10.2.1. A 2022. február 28. 00:00:00 és 2022. március 6. 23:59:59 közötti időszakban történő regisztrációval a résztvevők 1 (egy) darab Sony Playstation 5 sorsolásán vesznek részt

10.2.2. A 2022. március 7. 00:00:00 és 2022. március 13. 23:59:59 közötti időszakban történő regisztrációval a résztvevők 1 (egy) darab Sony Playstation 5 sorsolásán vesznek részt

10.2.3. A 2022. március 14. 00:00:00 és 2022. március 20. 23:59:59 közötti időszakban történő regisztrációval a résztvevők 1 (egy) darab Sony Playstation 5 sorsolásán vesznek részt

10.2.4. A 2022. március 21. 00:00:00 és 2022. március 27. 23:59:59 közötti időszakban történő regisztrációval a résztvevők 1 (egy) darab Sony Playstation 5 sorsolásán vesznek részt

 

10.9. A fődíj nyertesének sorsolása 2022. április 7-én 14:00-kor történik, a 2022. február 28-tól 00:00:00 2022. március 27. 23:59:59-ig tartó időszakban elvégzett valamennyi regisztráció közül.

 

A napi- és heti nyeremények kapcsán 10 tartalék nyertest sorsol ki a Lebonyolító a véletlenszerűség elvét figyelembe vevő gép sorsolással. Amennyiben valamely nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre, az egyik tartalék nyertesre száll a nyereménye.

 

A fődíj sorsolás alkalmával 1 fődíjast és 5 tartalék nyertest sorsol a Lebonyolító.

 

10.10 A Lebonyolító a napi és heti nyertesek esetében 10 db tartalék nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvét figyelembe vevő gépi sorsolással, az adott játéknapot követő 14 munkanapon belül illetve az adott játékhetet követő 14 munkanapon belül.

 

11. Korlátozások, részvétel feltételei

 

11.1. A részvétel személyes, harmadik féltől származó és/vagy automatizált beküldést/jelentkezést nem fogadunk el. A kizárólag a játékkal kapcsolatos paraméterek megváltoztatása, meghamisítása vagy manipulálása céljából létrehozott identitás használata, valamint bármely más formában történő csalárd szándékú részvétel tilos, ezeket nem fogadjuk el.

 

11.2. Abban az esetben, ha a nyertes

 

● nem teljesíti az itt megállapított feltételeket,

● érvénytelen e-mail-címet vagy telefonszámot ad meg

● nem adott meg helyes vagy hiánytalan címadatot,

● nem mutatja be kérésre személyazonosító okmányát, és nem írja alá/bocsátja rendelkezésre a szükséges egyéb dokumentumokat,

● nem bocsátja rendelkezésre – a Szervező kérésére – a megadott nyugtaszámnak és a nyugta feltöltött fényképének megfelelő nyugtát,

● egy nyugtaszámot többször is regisztrált,

● nem töltötte fel a megadott nyugtaszámnak megfelelő nyugta fényképét,

● olyan cselekményt hajtott végre, amelyek megalapozottan adhat okot gyanúra a megfelelését illetően,

● vagy ha valamely más okból nem tudja az itt megállapított módon átvenni a nyereményt,

● Amennyiben a blokkon a Termék megnevezés helyett „gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a Blokkot nem áll módunkban elfogadni.

 

a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt egy másik, azonos feltételek szerint kiválasztott tartalék nyertesnek ajánlja fel, vagy törölje az adott nyereményt.

 

 

11.3. A nyeremény sem részben, sem pedig egészben nem ruházható át vagy cserélhető el, nem váltható készpénzre és az ellentételezés semmilyen más formájára sem. Ha a nyeremény valamilyen okból nem áll rendelkezésre, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint más, azonos vagy magasabb értékű nyereménnyel helyettesítse.

 

11.4. Amennyiben a nyertes valamilyen okból nem veszik át a nyeremény valamely elemét a Szervező által meghatározott időpontban, akkor a nyertes elveszíti jogosultságát az adott nyereményelemre, és sem készpénzben, sem pedig más formában nem kap ellentételezést az adott nyereményelem helyett. Ha egy nyeremény valamilyen okból nem áll rendelkezésre, a Szervező saját belátása szerint

azonos vagy magasabb értékű helyettesítő nyereménnyel pótolhatja a nyereményt, amennyiben a Szervező által nem befolyásolható körülmények ezt szükségessé teszik. Ilyen körülménynek minősül többek között például a jelenlegi COVID-19-járvány, amely az élménynap átütemezését vagy törlését teheti szükségessé.

 

11.5. Főnyeremény időpontja: Mivel a Covid19-járvány az esemény ütemezett időpontjának változását okozhatja, a nyertesnek rugalmasnak kell lennie, mivel a főnyeremény időpontja változhat. A nyertest az utazását szervező iroda tájékoztatja az úti program részleteiről. Az „OREO X The Batman” esemény menedzsmentje, kapcsolt vállalkozásai és megbízottjai saját belátásuk szerint alternatív időpontokat biztosíthatnak, és amennyiben az „OREO X The Batman” esemény időpontja nem felel meg az adott nyertes számára, a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és a nyereményt vagy egy azonos feltételek mellett kiválasztott másik nyertes kapja meg, vagy pedig törlésre kerül.

 

 

12. A felelősség korlátozása

 

12.1. A Szervező nem vállal felelősséget a hiba, mulasztás, módosítás, manipuláció, törlés, lopás, megsemmisítés, átviteli zavar, kommunikációs hiba vagy más ok miatt késedelmesen, hiányosan, helytelenül benyújtott, sérült vagy nem megfelelő helyre kerülő jelentkezésekért, nyereményigényekért vagy közlésváltásokért. Ugyanez vonatkozik a résztvevő által megadott, hibás, sérült vagy más módon téves címadatokra is.

 

Az egyértelműség érdekében: a résztvevő felelőssége, hogy – meggyőződve ilyen módon arról, hogy megkapja a Promócióval kapcsolatos közléseket – figyelemmel kísérje a hozzá beérkező kéretlen leveleket/levélszemetet. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a résztvevő késedelmesen nyújtja be nyereményigényét amiatt, mert nem észlelte a Szervezőtől érkező e-mail-üzenetet.

 

12.2. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a Promóció technikai problémák nélkül bonyolódjon le. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai probléma, rendszer- vagy szoftverhiba, késedelem miatti szolgáltatáskimaradásért vagy az olyan más problémákért, amelyek a résztvevők Promócióban való részvételére vagy a webhelyhez való hozzáférésre való képességét befolyásolhatják. A Szervező haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát a lehető leggyorsabban megtalálják és megoldják.

 

12.3. A Szervező kizárja felelősségét a Webhely vagy a Webhelyet futtató kiszolgáló ellen irányuló úgynevezett SQL-támadásokért. A Szervező nem tehető felelőssé azért, ha a webhelyet vagy valamely érintett webhelykiszolgálót olyan kibertámadás éri, amely miatt a résztvevők valamilyen hibás üzenetet kapnak.

 

12.4. Ha a résztvevő az adatbevitel közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármilyen okból) megszakad a webhely kiszolgálóival/hálózatával, a Szervező nem tehető felelőssé az esetleges adatvesztésért.

 

12.5. Ha a Promóció valamely része bármilyen okból – így többek között például számítógépes vírus, hálózati hiba, rosszindulatú szoftver okozta esemény, programhiba, manipuláció, illetéktelen beavatkozás, csalás, műszaki hiba vagy a Promóció adminisztrálását, biztonságát, tisztességét, integritását vagy megfelelő lebonyolítását akadályozó vagy befolyásoló, a Szervezőn kívül álló ok miatt – nem képes a tervezett módon zajlani, a Szervező saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül törölheti, megszüntetheti, módosíthatja vagy felfüggesztheti a Promóció egészét vagy egy részét, vagy érvénytelenítheti az érintett jelentkezéseket.

 

12.6. A Promócióval, illetve a nyeremény (többek között a vendégek általi) elfogadásával vagy felhasználásával kapcsolatban a Szervező és a vele kapcsolatban álló ügynökségek és társaságok nem vállalnak felelősséget semmilyen (a többek között személyes gondatlanságból elszenvedett) veszteségért (beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetett, különleges vagy következményes veszteséget vagy nyereségkiesést), költségért vagy kárért, kivéve a törvény által nem kizárható felelősséget (beleértve a személyi sérülést, halált és csalást), amely esetben a felelősség a törvény által megengedett minimális mértékre korlátozódik.

 

13. A nyertesek bejelentése A nyertesek listájának közzététele a www.oreo.eu webhelyen történik az egyes nyereménysorsolásokat követő 14 (tizennégy) munkanapon belül. Azokat, akik nem nem nyertek nem értesítjük.

A nyertesek teljes listájának közzététele a www.oreo.eu webhelyen történik a promóció lezárultát követő egy hónapon belül. A napi nyereményeket emailben küldjük ki a nyerteseknek, a heti nyereményeket postai úton. A főnyeremény nyertesével a Szervező veszi fel a kapcsolatot a főnyeremény sorsolást követő 3 munkanapon belül, hogy egyeztesse a nyereményátadás részleteit.

 

14. Panaszok kezelése

14.1. A Résztvevőknek 2022. április 30-ig érvényesíthetik a promócióval kapcsolatos igényeiket a Mondelez Europe Services Gmbh, Magyarországi Fióktelepe (Cím: Budapest, 1117 – Neumann J. u. 1/E.) írásban benyújtott nyereményigényben.

14.2. Minden igényt megvizsgálnak, és az írásbeli igény beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül választ adnak a résztvevőnek.

A Résztvevők a Promóció bármely elemével kapcsolatban a mondelez.hu@mdlz.com címen léphetnek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

 

15. A részvételből való kizárás

A Szervező és/vagy az Adminisztrátorok alkalmazottai, közvetlen családtagjaik, illetve a Promóció lebonyolításával hivatásszerűen kapcsolatban álló személyek nem vehetnek részt a Promócióban.

 

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor ellenőrizze bármely résztvevő részvételi jogosultságát (így például a résztvevő korát és lakóhelyét).

16.2. A szükséges hozzájárulását a négyzet bejelölésével megadva és a nyereményjátékban való részvételével valamennyi Résztvevő elfogadja ezeket a Részvételi feltételeket.

16.3. Ha a jelen Részvételi Feltételek valamely pontja jogellenesnek, érvénytelennek vagy más módon végre nem hajthatónak minősül, akkor azt el kell hagyni és törölni kell a Részvételi Feltételekből, a többi pont pedig továbbra is fennmarad, és teljes mértékben hatályban marad.

16.4. A jelen Részvételi Feltételeket kell irányadónak tekinteni a bármely más közléssel – így például a reklámanyagokkal és a nyereményjáték anyagaival – való bármilyen ütközés vagy ellentmondás esetén. Mindenfajta jelentkezés és utasítás a Részvételi Feltételek részének tekintendő, és a részvétellel minden Játékos úgy tekintendő, hogy elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Részvételi Feltételeket. Kérjük, őrizze meg egy példányt, amelyből tájékozódhat.

16.5. A jelen rendelkezések értelmezésével, alkalmazásával vagy be nem tartásával kapcsolatban, illetve a nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó, és a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

 

16.6. A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

16.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi Weboldalon